AC-WB Technologies Logo

LDCOX50-094/00.6

Lead RG223 BNC M(RA)-NM(RA) 0.6m
Mastic heatshrink both endsLDCOX50-094/00.2

Lead RG223 BNC M(RA)-TNC M(RA)0.26m
Mastic heatshrink both endsLDCOX50-095/01.0

Lead RG223 BNC M-NM 1.0m
LDCOX50-095/01.5

Lead RG223 BNC M-NM 1.5m
LDCOX50-095/0.60

Lead RG223 BNC M-NM(RA) 0.6m
Mastic heatshrink both endsLDCOX50-202/00.5

Lead RG223 BNC M-SMA(M)) 0.5m
LDCOX50-202/01.0

Lead RG223 BNC M-SMA(M)) 1m
LDCOX50-089/00.4

Lead RG223 coax TNC M(RA)-M 0.4M
LDCOX50-069/01.5

Lead RG223 N F-TNC M(RA) 1.5m
LDCOX50-069/01.0

Lead RG223 N F-TNC M(RA) 1m
LDCOX50-147/00.4

Lead RG223 N M-M 0.4m
LDCOX50-147/01.2

Lead RG223 N M-M 01.2m
LDCOX50-147/01.0

Lead RG223 N M-M 1.0m
LDCOX50-147/05.0

Lead RG223 N M-M 5m
LDCOX50-201/00.5

Lead RG223 NF-QMA M 0.5m
LDCOX50-152/00.3

Lead RG223 NF-SMA M 0.3m
LDCOX50-152/0.75

Lead RG223 NF-SMA M 0.75m
LDCOX50-196/02.0

Lead RG223 NF-SMA M(RA) 02.0m
LDCOX50-093/02.0

Lead RG223 NF-TNC M 2m
LDCOX50-167/00.4

Lead RG223 NM(RA)-M(RA) 0.4m
LDCOX50-093/00.2

Lead RG223 NM(RA)-TNC M(RA) 0.26m
Mastic heatshrink each endLDCOX50-093/00.7

Lead RG223 NM(RA)-TNC M(RA) 0.7m
Mastic heatshrink each endLDCOX50-093/0.60

Lead RG223 NM-M(RA) 0.6m
Mastic heatshrink each endLDCOX50-098/00.4

Lead RG223 NM-N F(BH) 0.4m
LDCOX50-114/0.35

Lead RG223 NM-SMA F 0.35m
LDCOX50-153/00.3

Lead RG223 NM-SMA M 0.3m
LDCOX50-153/0.75

Lead RG223 NM-SMA M 0.75m
LDCOX50-153/01.5

Lead RG223 NM-SMA M 1.5m
LDCOX50-153/10.0

Lead RG223 NM-SMA M 10.0m
LDCOX50-153/2.0

Lead RG223 NM-SMA M 2m
LDCOX50-153/03.0

Lead RG223 NM-SMA M 3.0m
LDCOX50-153/05.0

Lead RG223 NM-SMA M 5.0m
LDCOX50-195/01.5

Lead RG223 NM-SMA M(RA) 01.5m
LDCOX50-195/02.0

Lead RG223 NM-SMA M(RA) 02.0m
LDCOX50-195/05.0

Lead RG223 NM-SMA M(RA) 05.0m
LDCOX50-195/0.15

Lead RG223 NM-SMA M(RA) 0.15m
LDCOX50-154/00.4

Lead RG223 NM-TNC M 0.4m
LDCOX50-154/00.5

Lead RG223 NM-TNC M 0.5m
LDCOX50-097/00.4

Lead RG223 NM-TNC M(RA) 0.4m
LDCOX50-097/00.5

Lead RG223 NM-TNC M(RA) 0.5m
LDCOX50-097/02.0

Lead RG223 NM-TNC M(RA) 02.0m
LDCOX50-162/10.0

Lead RG223 QN M(RA)-TNC M 10m
LDCOX50-162/30.0

Lead RG223 QN M(RA)-TNC M 30m
LDCOX50-205/02.0

Lead RG223 SMA(F)- SMA(M) 2.0m
LDCOX50-205/03.0

Lead RG223 SMA(F)- SMA(M) 3.0m
LDCOX50-205/05.0

Lead RG223 SMA(F)- SMA(M) 5.0m
LDCOX50-194/03.0

Lead RG223 SMA(F)- SMA(M)(RA) 3.0m
LDCOX50-194/05.0

Lead RG223 SMA(F)- SMA(M)(RA) 5.0m
LDCOX50-192/00.3

Lead RG223 SMA(M)(RA)-TNC(M) 0.3m
LDCOX50-192/01.0

Lead RG223 SMA(M)(RA)-TNC(M) 1.0m
LDCOX50-164/00.5

Lead RG223 SMA(M)-SMA(M) 0.5m
LDCOX50-164/01.0

Lead RG223 SMA(M)-SMA(M) 1m
LDCOX50-164/02.0

Lead RG223 SMA(M)-SMA(M) 2m
LDCOX50-164/03.0

Lead RG223 SMA(M)-SMA(M) 3m
LDCOX50-164/02.5

Lead RG223 SMA(M)-SMA(M)(RA) 2.5m
LDCOX50-158/00.3

Lead RG223 SMA(M)-TNC(M) 0.3m
LDCOX50-158/00.5

Lead RG223 SMA(M)-TNC(M) 0.5m
LDCOX50-047/00.4

Lead RG223 TNC F(BH)-M 0.4m
LDCOX50-047/00.5

Lead RG223 TNC F(BH)-M 0.5m
LDCOX50-091/00.4

Lead RG223 TNC F(BH)-M(RA) 0.4m
Mastic heatshrink each endLDCOX50-091/01.0

Lead RG223 TNC F(BH)-M(RA) 1m
Mastic heatshrink each end
50mm on Female, 20mm on Male


LDCOX50-161/010

Lead RG223 TNC M - QLS R/A M - 10m
LDCOX50-047R/25.

Lead RG223 TNC M(RA)-M(RA) 25.0m
LDCOX50-096/010

Lead RG223 TNC M-M 10m
Mastic heatshrink both endsLDCOX50-096/015

Lead RG223 TNC M-M 15m
LDCOX50-096/020

Lead RG223 TNC M-M 20m
LDCOX50-047/25.0

Lead RG223 TNC M-M 25.0m
LDCOX50-096/05.0

Lead RG223 TNC M-M 5m
LDCOX50-096/00.4

Lead RG223 TNC M-M(RA) 0.4m
Mastic heatshrink both ends